Artykuły

Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w 2010 roku

13.05.2011
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w sektorze klasyfikowanym przez Europejską Klasyfikację Działalności Gospodarczej (NACE) jako handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. W publikacji zestawiono dane dla 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i dotyczą 2010 roku. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o liczbie zatrudnionych w handlu i naprawach oraz o tym, jak zmieniał się ich udział w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych państwach. Na wykresie wyróżniono te kraje, w których pracujący w tym sektorze gospodarki stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w handlu i naprawach w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w latach 2008-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w sektorze handel i naprawy w wybranych krajach europejskich
w okresie I-IV kwartał 2010 roku (tys.)

Tabela 2. Udział pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich
w okresie I-IV kwartał 2010 (%)


Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących
w IV kwartale 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij