Artykuły

Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w latach 2008-2009

12.07.2010
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w budownictwie w 29 krajach Europy (UE-27 + Norwegia i Islandia). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i obejmują okres od I kwartału 2008 roku po najbardziej aktualne dane. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o tym, jak zmieniały się liczby pracowników budowlanych w poszczególnych krajach oraz ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych. Na wykresie wyróżniono te kraje, w których pracujący w budownictwie stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w budownictwie w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w budownictwie w wybranych krajach europejskich od I kwartału 2008 roku (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich
od I kwartału 2008 roku (%)


Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w IV kwartale 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij