Artykuły

Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w latach 2000-2009

22.10.2008
W opracowaniu znajdą Państwo informacje o liczbie osób pracujących w budownictwie w 29 krajach Europy (UE-27 + Norwegia i Islandia). Dane statystyczne zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym. Zestawienie dotyczy lat 2000-2009. W publikacji można znaleźć statystyki o liczbie zatrudnionych oraz o tym jak zmieniał się udział pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych krajach. Na wykresie wyróżniono te państwa, w których pomiędzy 2000 a 2009 rokiem nastąpił największy wzrost lub spadek liczby pracowników budowlanych. Graficznie przedstawiono również dane dotyczące tych krajów, w których pracownicy budowlani stanowili największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Najbardziej aktualne - kwartalne dane na temat zatrudnienia w budownictwie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w latach 2008-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba pracujących w budownictwie w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2009 (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich
w latach 2000-2009 (%)


Wykres 1. Kraje europejskie o największym wzroście lub spadku liczby pracujących w budownictwie
między 2000 a 2009 rokiem (%)

Wykres 2. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij