Artykuły

Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w 2010 roku

31.03.2011
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w budownictwie w 27 krajach Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i dotyczą 2010 roku. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o tym, jak zmieniała się liczba pracowników budowlanych w poszczególnych krajach oraz ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych. Na wykresie wyróżniono te kraje, w których pracujący w budownictwie stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w budownictwie w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w budownictwie w krajach europejskich w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w budownictwie w wybranych krajach europejskich w okresie I-IV kwartał 2010 (tys.)

Tabela 2. Udział pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w okresie I-IV kwartał 2010 (%)

Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w budownictwie w ogólnej liczbie pracujących w IV kwartale 2010 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij