Artykuły

Zatrudnieni na umowach terminowych w Polsce i Unii Europejskiej w 2013 roku

04.01.2015
W 2013 roku na umowach terminowych pracowało blisko 25 mln mieszkańców Unii Europejskiej. Stanowiło to około 14% wszystkich zatrudnionych na tym obszarze. Pod względem liczby zatrudnionych na umowach terminowych, Polska znalazła się na czwartym miejscu w całej Unii. Z kolei udział tej grupy pracowników wśród wszystkich zatrudnionych wyniósł w naszym kraju około 27%, co dało nam pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono statystyki dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych, a więc m.in. zatrudnionych na umowach zawartych na czas wykonania określonej pracy, umowach na zastępstwo, pracowników sezonowych oraz stażystów.

Wykres 1. Liczba zatrudnionych na umowach terminowych w krajach Unii Europejskiej* w 2013 roku (w tys.)
Wykres 2. Liczba zatrudnionych na umowach terminowych w Polsce w latach 2009-2013 (w tys.)
Wykres 3. Udział zatrudnionych na umowach terminowych wśród wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej* w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Udział zatrudnionych na umowach terminowych wśród wszystkich zatrudnionych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2009-2013(w %)
Wykres 5. Liczba zatrudnionych na umowach terminowych w Unii Europejskiej według płci w 2013 roku ( w tys.)
Wykres 6. Liczba zatrudnionych na umowach terminowych w Unii Europejskiej w poszczególnych zawodach w 2013 roku ( w tys.)
Wykres 7. Liczba zatrudnionych na umowach terminowych w Polsce w poszczególnych zawodach w 2013 roku ( w tys.)
Wykres 8. Przyczyny podejmowania pracy na podstawie umowy terminowej w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 9. Przyczyny podejmowania pracy na podstawie umowy terminowej w Polsce według płci w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij