Artykuły

Wypadki przy pracy w 2008 roku

23.04.2009
W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione podstawowe statystyki dotyczące wypadków przy pracy w Polsce. Pierwsza jego część koncentruje się na tym, jak w latach 2004-2008 zmieniła się wypadkowość przy pracy w naszym kraju. Kolejne tabele i wykresy dostarczą szczegółowych informacji na temat liczby wypadków w poszczególnych województwach Polski w 2008. Interesującą częścią zestawienia są dane mówiące o tym, w których branżach gospodarki narodowej obserwowaliśmy w minionym 2008 roku najwięcej wypadków przy pracy. Dane przytoczone w opracowaniu uwzględniają zarówno liczby bezwzględne (liczba wypadków przy pracy ogółem), jak i wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przy pracy na 1 000 pracujących).

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba wypadków przy pracy w latach 2004-2008
Tabela 2. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych województwach Polski w 2008 roku
Tabela 3. Liczba wypadków przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości (‰) w poszczególnych branżach gospodarki narodowej w 2008 roku

Wykres 1. Wskaźnik wypadkowości (‰) w latach 2004-2008
Wykres 2. Wskaźnik wypadkowości w poszczególnych województwach Polski w 2008 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij