Artykuły

Wymuszona praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

09.06.2015
Nie wszystkie osoby, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy robią to dobrowolnie. Część z nich chciałaby pracować na pełen etat. W 2013 roku odsetek takich osób był w Polsce najwyższy od lat. Jak wypadamy na tle innych krajów?

Opracowanie zawiera 6 wykresów.

Wykres 1. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w krajach OECD w 2013 roku (w %)
Wykres 2. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce w latach 2001-2013 (w %)
Wykres 3. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w podziale na płeć w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku 15-24 lat w Polsce (w %)
Wykres 5. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku 25-54 lat w Polsce (w %)
Wykres 6. Pracujący niedobrowolnie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako odsetek ogółu pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku powyżej 55 lat w Polsce (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij