Artykuły

Wydatki na politykę rynku pracy w krajach UE

25.09.2011
Opracowanie dotyczy wydatków na politykę rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (UE). Przedstawiono jaki procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) poszczególne państwa UE wydatkują na prowadzenie działań w tym zakresie. Zaprezentowano jak poziom nakładów zmieniał się w latach 2005-2009 w UE-27 oraz w poszczególnych krajach Wspólnoty. W drugiej części publikacji porównano wielkość wydatków według ich wybranych kategorii (m.in. organizacja szkoleń, środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenia z tytułu bezrobocia) w Polsce oraz w UE-27 w 2009 roku. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.

Na opracowanie składają się 3 wykresy i 1 tabela:

Wykres 1. Wydatki na politykę rynku pracy jako % PKB w UE-27 oraz w Polsce w latach 2005-2009
Wykres 2. Wydatki na politykę rynku pracy jako % PKB w poszczególnych krajach UE w 2009 roku
Wykres 3. Wydatki na politykę rynku pracy jako % PKB w UE-27 oraz w Polsce w 2009 roku według wybranych kategorii wydatków

Tabela 1. Wydatki na politykę rynku pracy jako % PKB w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij