Artykuły

Wydajność pracy w przemyśle w latach 1997-2008

08.04.2008
W opracowaniu przedstawione zostały dane ukazujące kształtowanie się wydajności pracy w przemyśle. Statystyki dotyczą lat 1997-2008 i oparte są na obliczeniach procentowego tempa wzrostu wydajności pracy w stosunku do roku poprzedniego, jak i roku bazowego w tym przypadku lata: 1995 i 2000. Ze względu na fakt, że efekt pracy może przyjmować wiele postaci, w opracowaniu przedstawiono statystyki wynikające z dwóch różnych sposobów pomiaru wydajności. W pierwszym przypadku jest to wydajność pracy w przemyśle rozumiana jako wartość dodana brutto przypadającą na jednego pracującego. W drugim, jako produkcja sprzedana przemysłu na jednego pracującego. Publikacja zawiera także wykresy ukazujące kształtowanie się wydajności pracy w podziale na gałęzie przemysłu: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 2 wykresy:

Tabela 1. Procentowa zmiana wydajności pracy w przemyśle w latach 1997 – 2008 (rok 1995=100)
Tabela 2. Procentowa zmiana wydajności pracy w przemyśle w latach 2002 – 2008 (rok 2000=100)
Tabela 3. Procentowa zmiana wydajności pracy w przemyśle w latach 1996 – 2008 (rok poprzedni=100)
Tabela 4. Procentowa zmiana wydajności pracy w przemyśle w latach 1997 – 2008 (rok 1995=100)
Tabela 5. Procentowa zmiana wydajności pracy w przemyśle w latach 2002 – 2008 (rok 2000=100)
Tabela 6. Procentowa zmiana wydajności pracy w latach 1996 – 2008 (rok poprzedni=100)

Wykres 1. Kształtowanie się wydajności pracy (wartość dodana brutto na 1 pracującego) w przemyśle w latach 1997 – 2008 (rok 1995=100)
Wykres 2. Kształtowanie się wydajności pracy (produkcja sprzedana na 1 pracującego) w przemyśle w latach 1997 – 2008 (rok 1995=100)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij