Artykuły

Wszyscy korzystamy z benchmarków!

25.04.2017 Autor: Paweł Pyzik
Badania pokazują, że przeciętnie każdy z nas codziennie podejmuje ok 70 decyzji. Jedne z nich są proste i mało istotne (np. wybór skarpetek), inne kluczowe, mające duże konsekwencje w przyszłości (np. wybór pracy czy waluta kredytu na mieszkanie). W przypadku decyzji istotnych z naszego punktu widzenia poświęcamy im więcej czasu i chcemy mieć pewność, że podejmujemy najlepsze decyzje.
Gdybym miał w ciągu godziny podjąć decyzję, to przez 40 minut badałbym problem, przez 15 minut sprawdzałbym, czy to dobrze zrobiłem i w ciągu 5 minut podjąłbym decyzję.
A. Einstein


Ile decyzji podejmujemy każdego dnia?


Badania pokazują, że przeciętnie każdy z nas codziennie podejmuje ok 70 decyzji (Żur, 2013). Jedne z nich są proste i mało istotne (np. wybór skarpetek), inne kluczowe, mające duże konsekwencje w przyszłości (np. wybór pracy czy waluta kredytu na mieszkanie). W przypadku decyzji istotnych z naszego punktu widzenia poświęcamy im więcej czasu i chcemy mieć pewność, że podejmujemy najlepsze decyzje.

Jak podejmować najważniejsze decyzje


Podstawową zasadą przy podejmowaniu decyzji jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji, rozważenie możliwych opcji, porównywanie ich i zdecydowanie, który z wariantów jest najodpowiedniejszy (Griffin, 2004).
Gdy zastanawiamy się nad zakupem samochodu, ofertą na wakacje lub pomagamy dziecku w wyborze szkoły - patrzymy na rankingi, porównujemy oferty lub szukamy najlepszej proporcji jakości do ceny. Ludzki umysł jest tak skonstruowany, iż bez punktu odniesienia nie jesteśmy w stanie określić swojej pozycji (Kulikowski, 2016). Porównywanie się z innymi jest sposobem, w jaki od wieków ludzie oceniali swoje możliwości, szansę dalszego rozwoju a także podejmowali kluczowe decyzje.

Benchmarking w biznesie


Nowy rok często jest w firmach okazją do zastanowienia się nad podwyżkami, realizacją celów, wynikami wskaźników czy oceną pracowników. Poniżej znajdują się najczęściej spotykane pytania, na które działy HR muszą znaleźć odpowiedź:

  • Czy wynagrodzenie w firmie jest odpowiednie? – by odpowiedzieć na to pytanie nie można kierować się wyłącznie intuicją. Podstawowym narzędziem przy podejmowaniu decyzji powinien być raport płacowy. Porównanie wynagrodzenia na podobnym stanowisku w firmach z naszego województwa i branży często pozwala firmom zaoszczędzić wielokrotność ceny raportu. Jest to jednocześnie żelazny argument w rozmowach ze związkami zawodowymi i roszczeniowymi pracownikami. Pokazując, że płacimy zgodnie z rynkiem odwołujemy się do faktów. Przykładem takiego produktu jest wydawany od ponad 20 lat Raport Płacowy Sedlak & Sedlak.

  • Czy wskaźniki absencji/rotacji/efektywności są dobre? – obecnie coraz więcej firm opiera swoje cele roczne na wynikach wskaźnikowych. Do najczęściej stosowanych należy wzrost efektywności, zmniejszenie absencji lub fluktuacji. Cele te mają sens tylko wtedy, gdy wskazują konkretną wartość wskaźnika jaką należy osiągnąć. Muszą się jednak odnosić do sytuacji pozostałych firm na rynku. W przypadku porównywania wskaźników należy pamiętać, że firmy w różny sposób liczą wskaźniki o tej samej nazwie. Stosując benchmark musimy mieć pewność, że porównujemy to samo. Warto skorzystać w takim przypadku z gotowych platform tj. wskaźnikiHR.pl, które zapewniają jedność metodologii badania.

  • Czy pracownicy w naszej firmie są zadowoleni? – większość pracodawców twierdzi, że pracownicy są największą wartością firmy. Jednak przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że tylko 25% pracowników uważa, że firma traktuje ich jako swój najważniejszy zasób. 27% badanych nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a aż 48% respondentów jest zdania przeciwnego. Nie można jednak generalizować. Warto zmierzyć satysfakcję pracowników, a następnie porównać ją na tle rynku. Umożliwia to platforma badaniaHR.pl.

  • Jak radzić sobie z retencją/ jakie problemy mają pozostałe firmy z sektora? – na te tematy warto porozmawiać w szerszym gronie HR-owym. Firma Sedlak & Sedlak od kilku lat organizuje bezpłatne kluby płacowe, których celem jest przede wszystkim integracja lokalnego środowiska HR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy firmami.


Podsumowanie


Każdy z nas na co dzień korzysta z benchmarków, choć nie zawsze mamy tego świadomość. Stosowanie porównań jest dla nas naturalnym sposobem podejmowania decyzji. Należy jednak pamiętać, że jakość danych które otrzymujemy jest tym lepsza, im więcej firm je dostarcza. Spróbujmy zatem zmienić swój sposób podejścia do benchmarkingu i oprócz bycia beneficjentem, stańmy się również uczestnikami badań.

Bibliografia
Żur Ł., Sztuka wyboru, Nowoczesne Zarządzanie nr. 1/2013.
Griffin R. W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2004, s. 41.
Wójcik M., Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, E-bookowo, 2009, s. 5.
Kulikowski K., Dlaczego firmy sięgają po benchmarki, http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.1037

Paweł Pyzik

Udostępnij