Artykuły

Wskaźniki zatrudnienia w krajach OECD

10.08.2015
W I kwartale 2015 roku, wskaźnik zatrudnienia, czyli iloraz liczby zatrudnionych i liczby osób w wieku 15–64 lata wyniósł w Polsce 62,6%. Dla porównania w tym samym czasie stopa zatrudnienia we wszystkich krajach OECD wyniosła średnio 66,1%. Warto więc sprawdzić jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów OECD i jak prezentują się wskaźniki zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn oraz osób w różnym wieku.

Opracowanie zawiera siedem wykresów.

Wykres 1. Wskaźniki zatrudnienia w krajach OECDi Unii Europejskiej w latach 2012-2015 (dane kwartalne, w %)*
Wykres 2. Wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych krajach OECD w I kwartale 2015 roku (w %)*
Wykres 3. Wskaźniki zatrudnienia wśród mężczyzn i kobiet w krajach OECD w latach 2012-2015 (dane kwartalne, w %)*
Wykres 4. Wskaźniki zatrudnienia wśród kobiet w poszczególnych krajach OECD w I kwartale 2015 (w %)*
Wykres 5. Wskaźniki zatrudnienia wśród mężczyzn w krajach OECD w I kwartale 2015 (dane kwartalne, w %)*
Wykres 6. Wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych grupach wiekowych w krajach OECD w latach 2012-2015 (dane kwartalne, w %)
Wykres 7. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 15-24 w poszczególnych krajach OECD w I kwartale 2015 roku (w%)
Wykres 8. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 25-54 w poszczególnych krajach OECD w I kwartale 2015 roku (w%)
Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 w poszczególnych krajach OECD w I kwartale 2015 roku (w%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij