Artykuły

Wskaźniki rynku pracy w latach 2007-2012 - województwo dolnośląskie

10.01.2013
W opracowaniu zostały zamieszczone informacje na temat najważniejszych mierników rynku pracy dla województwa dolnośląskiego. Analizie poddano wskaźnik zatrudnienia, stopę bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz liczbę osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w tym okresie. Wszystkie dane pochodzą z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. Obejmują lata 2007-2012.

Na opracowanie składa się 6 wykresów:
Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce oraz w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia w Polsce oraz w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (%)
Wykres 3. Wskaźnik aktywności ekonomicznej w Polsce oraz w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (%)
Wykres 4. Liczba osób pracujących w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (tys.)
Wykres 5. Liczba osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (tys.)
Wykres 6. Liczba osób biernych zawodowo w województwie dolnośląskim w latach 2007-2012 (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij