Artykuły

Work sharing sposobem na utrzymanie miejsc pracy

11.05.2009 Autor: Krzysztof Belczyk
W dobie kryzysu intensywnie poszukuje się rozwiązań, które mogą wspomóc przedsiębiorstwa pozostające w trudnej kondycji finansowej. Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy, ważną rolę odgrywać powinny działania mające na celu zapobieganie masowym zwolnieniom pracowników. Artykuł przedstawia koncepcję work sharing, czyli tymczasowego ograniczenia wymiaru czasu pracy i adekwatnej do niego redukcji wynagrodzenia w firmach, które mają kłopoty finansowe. W publikacji znajdą Państwo informacje na temat rządowych propozycji związanych z koncepcją work sharing. Rozliczanie czasu pracy po 12 miesiącach czy subsydiowanie zatrudnienia to przykłady rozwiązań, które miałyby ograniczyć liczbę likwidowanych miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego. W artykule uwzględniono propozycje i komentarze ekspertów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców na temat możliwości i barier zastosowania form work sharingu w Polsce. Opisano, jak wyglądają tego typu rozwiązania w USA, Niemczech i Francji. Czytelnik artykułu uzyska także informacje, w jakich firmach za granicą oraz w Polsce został wprowadzony system dzielenia pracy.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij