Artykuły

Wielka kariera w małym mieście

08.11.2010 Autor: Gabriela Jabłońska
W niniejszym artykule dokonano analizy rynku pracy małych i średnich miast. Pokazano, jak kształtują się podstawowe wskaźniki (stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej ludności) w zależności od wielkości. Średnie wyniki porównano z tymi odnotowywanymi przez miejscowości wiejskie. W następnej części publikacji pokazano, dla jakich branż mniejsze miasta mogą być doskonałym miejscem do lokowania inwestycji. Dokonano klasyfikacji ośrodków miejskich ze względu na główny czynnik rozwoju. Wyszczególniono następujące typy miast: samotna wyspa, firma, Specjalna Strefa Ekonomiczna, centrum turystyczne oraz miasto przygraniczne. Artykuł odpowiada na pytanie: jacy pracownicy mają szansę na zrobienie kariery w małym mieście?

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij