Artykuły

Wellbeing – nadzieje na poprawę

29.09.2023
- Pracodawcy i pracownicy wiążą duże nadzieje z wdrożeniem nowelizacji Kodeksu Pracy i liczą na poprawę swojego dobrostanu -

Pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją dobrostan. Niezależnie jednak od różnic obie grupy mają duże nadzieje na jego poprawę w związku z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać wiosną 2023 roku – wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.
Z badania przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wynika, że blisko połowa pracowników (49%) oceniła swój wellbeing w pracy jako dobry lub bardzo dobry. Jednocześnie ponad 40% pracowników deklaruje, że często lub wręcz codziennie stresuje się w pracy. Praca zdalna oraz praca hybrydowa, które były postrzegane jako jeden z elementów poprawy dobrostanu psychicznego, co prawda sprawiły, że pracownicy dłużej śpią i oszczędzają czas na dojazdach do pracy, mają jednak duże trudności z rozdzieleniem życia zawodowego i osobistego.

Zmiany w Kodeksie pracy dają nadzieję na poprawę dobrostanu

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że po trzech miesiącach obowiązywania nowych przepisów dot. m. in. pracy zdalnej mniej niż połowa polskich firm wdrożyła zmiany - (37% wdrożyła zmiany związane z dyrektywą work-life balance; 47% wdrożyła zapisy związane z dyrektywą w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy; 43% wprowadziła nowe zasady związane z pracą zdalną). Jednocześnie pracownicy w większości słyszeli o nowych regulacjach, ale mają problemy ze wskazaniem szczegółowych rozwiązań, które zostały wprowadzone w ich firmach. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy uważają, że docelowo nowe przepisy pomogą im zadbać o dobrostan.
- W kontekście nowych przepisów, należy podkreślać, że pracownicy i pracodawcy inaczej rozumieją pojęcie wellbeingu. Pracodawcy są zorientowani na wskaźniki odnoszące się do kapitału społecznego, podkreślają istotę poczucia spełnienia, rozwoju osobistego, posiadania celu i radzenia sobie z wyzwaniami. Ich zdaniem niski poziom wellbeingu negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Pracownicy natomiast skupiali się na odczuciach wewnętrznych, zdrowiu, połączeniu życia prywatnego z zawodowym i odnalezieniu wewnętrznej harmonii i spokoju. Zagrożeniem dla tak rozumianego przez nich dobrostanu psychicznego jest stres – mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca CWS Workwear.

Stres wrogiem efektywności i dobrych relacji

Stresu w miejscu pracy często lub wręcz codziennie doświadcza 38% pracowników i 40% ankietowanych przedstawicieli pracodawców (właściciele, członkowie zarządów, menadżerowie wysokiego szczebla). Najczęściej stres pracowników jest powodowany nieplanowanymi dodatkowymi zadaniami, ilością obowiązków czy też narzucanymi terminami realizacji zadań. Zarówno przedstawiciele pracodawców jak i pracownicy przypisują stresowi te sam skutki – obniżoną efektywność oraz pogorszenie relacji wewnątrz firmy.
Jednym z najważniejszych wniosków z raportu jest niedostosowanie działań wellbeingowych pracodawców do potrzeb pracowników. Podczas gdy pracodawcy wprowadzają często bardzo angażujące i kosztowne działania mające na celu obniżenie stresu i poprawę wellbeingu pracowników, okazuje się, że z perspektywy pracownika „docenianie przez pracodawcę” jest najbardziej cenionym elementem wellbeingowym, jakie może zostać wprowadzone w firmie (tak wskazało 51% ankietowanych pracowników). Tymczasem tego najtańszego i teoretycznie prostego do wprowadzenia działania nie wdrożyło 50% firm – komentuje Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy i wiceprezes ds. operacyjnych PW Krystian. - Oczywiście musimy pamiętać, że dawanie pozytywnego feedbacku wcale nie jest takie proste, wymaga wysokich umiejętności komunikacyjnych od managerów – dodaje Rogowska.

Skrajne następstwa nowych form pracy – hybrydowej i zdalnej

Wdrożenie na stałe różnych form pracy – w tym zdalnej i hybrydowej – choć pierwotnie służyło adaptacji biznesu do sytuacji związanej z pandemią COVID-19, obecnie może być traktowane jako jeden ze sposobów budowania dobrostanu pracowników. Wg badań Koalicji Bezpieczni w Pracy pracę w formie zdalnej lub hybrydowej wykonuje obecnie 22% pracowników w Polsce. Oszczędność czasu na dojazdach do pracy, możliwość dłuższego snu, oszczędności finansowe oraz większa swoboda odnośnie stroju czy godzin posiłków są wskazywane jako najczęściej występujące korzyści pracy zdalnej. Z drugiej strony z zebranych danych wynika, że to osoby pracujące w pełni zdalnie lub hybrydowo częściej niż pracujący stacjonarnie sprawdzają skrzynkę mailową w weekendy, czy też w ogóle zapominają o jedzeniu w czasie pracy.
- Z badań wynika, że pracownicy hybrydowi mają relatywnie największe trudności adaptacyjne. Warto rozważyć nowe programy i narzędzia pozwalające na realną pomoc pracownikom w ułożeniu pracy hybrydowej. Jednym z głównych problemów, wskazywanych przez respondentów, jest brak stałego miejsca pracy w przypadku pracy hybrydowej i niemożność jej dobrego zorganizowania. Jest to tym samym zadanie dla pracodawców, którzy w ramach dobrowolnych programów mogą ułatwiać adaptację pracownikom hybrydowym - podsumowuje Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics.

Badanie na potrzeby raportu zostało przeprowadzone w dniach 16.06-03.07 2023 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Z reprezentantami pracodawców (N=204) przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI). Grupę pracowników (N=1072) stanowią osoby będące poza kadrą zarządzającą, zatrudnione w firmach dobranych na potrzeby badania w celu odzwierciedlenia struktury branż w polskiej gospodarce. Z pracownikami przeprowadzono wywiady online (CAWI).

Udostępnij