Artykuły

Walczyli, ale nie przetrwali – bankructwa 2009

02.02.2010 Autor: Gabriela Jabłońska
Rok 2009 był czasem walki przedsiębiorców o przetrwanie na rynku. Spadająca liczba zamówień w kraju oraz załamanie europejskiego rynku pracy sprawiły, że utrzymanie płynności finansowej okazało się nie lada wyzwaniem. W związku z tym, liczba ogłoszonych w 2009 roku bankructw była znacznie wyższa niż w latach poprzednich. W niniejszej publikacji pokazano, jak radziły sobie na rynku pracy przedsiębiorstwa o różnym statusie prawnym, w których branżach odnotowano najwięcej upadłości. W osobnej części artykułu prześledzono cykl koniunkturalny oraz poziom bankructw w kraju począwszy od 1997 roku. W końcu wskazano województwa najmniej odporne na kryzys, w których prawdopodobieństwo wypadnięcia z obiegu okazało się najwyższe.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij