Artykuły

W którym polskim mieście sytuacja na rynku pracy jest najlepsza?

07.11.2014
Według rankingu miast opublikowanego w Diagnozie Społecznej 2013, najlepszymi miastami do życia w 2013 roku były Toruń, Warszawa, Poznań i Kraków. Jakość życia mieszkańców zależy od wielu czynników, w tym w dużej mierze od sytuacji na rynku pracy. Warto więc sprawdzić czy usytuowanie miast w rankingu miało odzwierciedlenie w obiektywnych wskaźnikach rynku pracy w 2013 roku.

Tabela 1. Ogólny wskaźnik jakości życia w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku

Wykres 2. Udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku
Wykres 3. Liczba zgłoszonych ofert pracy w urzędach pracy w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski (stan na koniec 2013 roku)
Wykres 4. Liczba pracujących w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku
Wykres 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku (w PLN)
Wykres 6. Liczba absolwentów szkół wyższych w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku
Wykres 7. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 10 największych pod względem liczby ludności miastach Polski w 2013 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij