Artykuły

Umiarkowane prognozy wzrostu BIZ

18.09.2012 Autor: Paweł Kubik
W artykule przedstawiono sposób kształtowania się bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na poziom BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten pozostaje bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów ze względu na relatywnie niskie koszty pracy, dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie oraz duży rynek zbytu. Rekordowy okazał się tam rok 2007, kiedy to wartość BIZ osiągnęła najwyższy poziom w ostatnich latach. Wpływ kryzysu gospodarczego spowodował jednak osłabienie poziomu inwestycji. W gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej liderem pod względem wysokości BIZ długo pozostawała Polska. W 2010 roku ustąpiliśmy jednak miejsca Bułgarii. Ostatnie opracowania wskazują, że poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w najbliższych latach powinien się poprawiać. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij