Artykuły

Telepraca w polskich przedsiębiorstwach

03.07.2009
Publikacja zawiera informacje dotyczące polskich przedsiębiorstw korzystających z form telepracy. Przedstawiono statystyki, które uwzględniają podział przedsiębiorstw ze względu na: wielkość zatrudnienia, województwo oraz formę prowadzonej działalności gospodarczej. Analizie poddano firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Na wykresach zilustrowano procentowy udział przedsiębiorstw korzystających z form telepracy w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw danej kategorii. Do przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano dane według stanu odnotowanego na koniec stycznia 2008 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Przedsiębiorstwa zatrudniające telepracowników według wielkości
Tabela 2. Przedsiębiorstwa zatrudniające telepracowników w poszczególnych województwach
Tabela 3. Przedsiębiorstwa zatrudniające telepracowników według wybranych rodzajów działalności gospodarczej

Wykres 1. Odsetek przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według wielkości
Wykres 2. Odsetek przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w poszczególnych województwach
Wykres 3. Odsetek przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według wybranych rodzajów działalności gospodarczej
Wyjaśnienie terminów użytych w opracowaniu:
Telepraca

Udostępnij