Artykuły

Sytuacja osób 50+ na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej

08.12.2015
50+
Stopa bezrobocia osób 50+ w Polsce w ubiegłym roku była niższa niż wyniosła średnia europejska. Jednak wskaźnik zatrudnienia takich osób w naszym kraju nadal pozostaje na niskim poziomie. Jak wygląda sytuacja osób powyżej 50. roku życia na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej? Jak na ich tle wypada Polska?

Opracowanie zawiera sześć wykresów.
Wykres 1. Stopa bezrobocia osób w wieku 50-64 lata w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 2. Stopa bezrobocia osób w wieku 50-64 lata w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w wieku 50-64 lata w Unii Europejskiej i Polsce (w %)
Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej i Polsce w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij