Artykuły

Sytuacja migrantów na rynkach pracy krajów UE

09.06.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat sytuacji migrantów na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej (UE) w 2008 roku. Wszystkie dane przedstawione w opracowaniu dotyczą osób w wieku 15-64 lata. Pierwsza część publikacji dostarcza informacji o liczbie ludności migracyjnej w wybranych krajach Wspólnoty. W drugiej części materiału zaprezentowano statystyki dotyczące aktywności zawodowej tej grupy ludności – liczbę pracujących, bezrobotnych i aktywnych zawodowo. Dane ujęto w formie tabelarycznej. Na wykresach przedstawiono natomiast zestawienie pięciu krajów o największej liczbie ludności danej kategorii. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:
Tabela 1. Liczba ludności migracyjnej w wybranych krajach UE w 2008 roku (tys.)
Tabela 2. Liczba pracującej ludności migracyjnej w wybranych krajach UE w 2008 roku (tys.)
Tabela 3. Liczba bezrobotnej ludności migracyjnej w wybranych krajach UE w 2008 roku (tys.)
Tabela 4. Liczba nieaktywnej zawodowo ludności migracyjnej w wybranych krajach UE w 2008 roku (tys.)

Wykres 1. Pięć krajów UE o największej liczbie ludności migracyjnej w 2008 roku (tys.)
Wykres 2. Pięć krajów UE o największej liczbie pracującej ludności migracyjnej w 2008 roku (tys.)
Wykres 3. Pięć krajów UE o największej liczbie bezrobotnej ludności migracyjnej w 2008 roku (tys.)
Wykres 4. Pięć krajów UE o największej liczbie nieaktywnej zawodowo ludności migracyjnej w 2008 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij