Artykuły

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy – ujęcie wojewódzkie

04.03.2011
Opracowanie zawiera informacje o sytuacji kobiet na rynku pracy w latach 2005 – 2010.
W publikacji zestawiono dane ogólnopolskie oraz dla 16 województw. Dla okresu 2005-2009 statystyki zaprezentowano w ujęciu średniorocznym, dla roku 2010 – w kwartalnym. W zestawieniu znajdują się informacje na temat podstawowych miar rynku pracy: współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. Zaprezentowano również dane dotyczące ilości kobiet pracujących, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w poszczególnych kwartałach 2010 roku.

Na opracowanie składa się 8 tabel:
Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w województwach w latach 2005-2010 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w województwach w okresie I kwartał 2010 – IV kwartał 2010 (%)
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w województwach w latach 2005-2010 (%)
Tabela 4. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w województwach w okresie I kwartał 2010 – IV kwartał 2010 (%)
Tabela 5. Stopa bezrobocia wśród kobiet w województwach w latach 2005-2009 (%)
Tabela 6. Stopa bezrobocia wśród kobiet w województwach w okresie I kwartał 2010 – IV kwartał 2010 (%)
Tabela 7. Liczba kobiet pracujących i bezrobotnych w województwach w 2010 roku (tys.)
Tabela 8. Liczba kobiet nieaktywnych zawodowo w województwach w 2010 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij