Artykuły

Studiujące kobiety w wybranych krajach świata w 2009 roku

01.10.2008
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące udziału kobiet wśród ogółu studiujących w wybranych krajach świata. Zaprezentowano dane dotyczące ilości pań w gronie studentów oraz absolwentów. W statystykach uwzględniono również współczynnik Gross Enrolment Ratio (GER), który wyraża odsetek studentek w stosunku do wszystkich kobiet w wieku 19-24 lata. Zebrane informacje skonfrontowano z procentowym udziałem kobiet w całym społeczeństwie. Scharakteryzowane państwa zostały podzielone na siedem regionów. Najświeższe przytoczone dane odnoszą się do roku 2009. Zaprezentowane w opracowaniu informacje dotyczą łącznie studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniami na temat kobiet zajmujących stanowiska kierownicze oraz wskaźników aktywności ekonomicznej kobiet w krajach UE.

Na opracowanie składa się 7 tabel oraz 2 wykresy:

Tabela 1. Studiujące kobiety w krajach Europy Zachodniej, Północnej i Południowej w 2009 roku (%)
Tabela 2. Studiujące kobiety w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2009 roku (%)
Tabela 3. Studiujące kobiety w wybranych krajach arabskich i Bliskiego Wschodu w 2009 roku (%)
Tabela 4. Studiujące kobiety w krajach Zakaukazia i wybranych krajach Azji Środkowej i Południowej w 2009 roku (%)
Tabela 5. Studiujące kobiety w wybranych krajach Azji Wschodniej i regionu Pacyfiku w 2009 roku (%)
Tabela 6. Studiujące kobiety w wybranych krajach Afryki Subsaharyjskiej i Południowej w 2009 roku (%)
Tabela 7. Studiujące kobiety w wybranych krajach Ameryki Północnej, Południowej i regionu Karaibów w 2009 roku (%)

Wykres 1. Kraje o najniższym odsetku kobiet w ogólnej liczbie studiujących w 2009 roku
Wykres 2. Kraje o najwyższym odsetku kobiet w ogólnej liczbie studiujących w 2009 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij