Artykuły

Struktura zatrudnienia w Polsce według grup zawodów w latach 1995-2009

02.12.2010
Opracowanie informuje Czytelnika o zmianach, jakie nastąpiły w strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1995-2009. Dla lepszego zobrazowania przekształceń, statystyki przedstawiono w ujęciu dwuletnim. Uwzględnione w opracowaniu dane dotyczą 9 głównych grup zawodów. Zobrazowano udział zatrudnionych w poszczególnych grupach profesji w ogólnej liczbie pracujących w Polsce. Publikacja dostarcza również informacji na temat tego, jak w latach 2000-2009 zmieniała się liczba pracujących w grupach zawodów: specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy. Zaprezentowano dodatkowo udział trzech wymienionych grup zawodów w strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 4 wykresy:

Wykres 1. Struktura pracujących według grup zawodów w Polsce w okresie 1995–2009 (%)
Wykres 2. Liczba specjalistów (tys.) oraz ich udział w ogóle pracujących (%) w latach 2000-2009
Wykres 3. Liczba robotników przemysłowych i rzemieślników (tys.) oraz ich udział w ogóle pracujących (%) w latach 2000-2009
Wykres 4. Liczba rolników, ogrodników, leśników i rybaków (tys.) oraz ich udział w ogóle pracujących (%) w latach 2000-2009

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij