Artykuły

Struktura bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2014 roku

05.10.2015
W 2014 roku liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła ponad 1,8 mln. Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby młode, z wykształceniem gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. Sprawdźmy zatem jak wygląda struktura osób bezrobotnych w Polsce.

Wykres 1. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według czasu pozostawania bez pracy w 2014 roku w Polsce
Wykres 2. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w 2014 roku w Polsce
Wykres 3. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci w 2014 roku w Polsce
Wykres 4. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według miejsca zamieszkania w 2014 roku w Polsce
Wykres 5. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według historii zatrudnienia w 2014 roku w Polsce
Tabela 1. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2014 roku w Polsce
Tabela 2. Struktura bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według poziomu wykształcenia w 2014 roku w Polsce
Tabela 3. Struktura bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według wieku w 2014 roku w Polsce

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij