Artykuły

Strony kariery i inne kanały komunikacji z talentami

04.11.2013
Młodzi szukają pracy głównie przez internet. I często narzekają na brak komunikacji z potencjalnym pracodawcą, zwłaszcza podczas procesu rekrutacyjnego – wynika z badania przeprowadzonego przez Potentialpark na ponad 1 800 studentach i absolwentach wyższych uczelni w Polsce.
Spośród polskich studentów i absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu, 60% dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy (tj. 5% mniej niż w Europie i 11% mniej niż w Niemczech). Natomiast prawie co trzeci polski student ma wrażenie, że może mieć problem ze znalezieniem dobrej pracy (w Europie co piąty). Być może właśnie z tego powodu Polacy wykazują większą aktywność w poszukiwaniu jej za pomocą wielu kanałów komunikacji niż mieszkańcy innych krajów Europy.

W poszukiwaniu pracy


Od wielu lat internet jest podstawowym źródłem poszukiwania informacji o tematyce związanej z karierą dla większości studentów i absolwentów (98% respondentów). Dodatkowymi źródłami informacji są znajomi i rodzina (55%) oraz wydział na uczelni (57%). Podobne wyniki otrzymano w pozostałych krajach europejskich, jednak spora różnica występuje w przypadku wyszukiwania informacji za pomocą magazynów i drukowanych materiałów. W Polsce nieco więcej niż 1/3 respondentów korzysta z tego źródła, kiedy w Niemczech jest to aż 64%. Ulotki jako źródło informacji o pracodawcy osiągnęły poziom 53% w Polsce, i 42% w Europie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w Europie sukcesywnie spada korzystanie z tego rodzaju komunikacji, to może sugerować, że w Polsce zadziała podobny mechanizm.

Polscy studenci i absolwenci bardzo często korzystają również z informacji o pracodawcach na uczelni. Na przykład strona biura karier jest bardziej popularna w Polsce (około 80%) niż wśród europejskich studentów (około 70%). Dość powszechne jest też odwiedzanie biura karier w realnym świecie (60%, w Europie nieco mniej niż połowa).

Strony karier jako narzędzie komunikacji


W internecie, strona kariery jest podstawowym źródłem informacji o pracodawcy wśród polskich respondentów (73%). Kolejnym źródłem są portale pracy (65%), które w Europie cieszą się mniejszych zainteresowaniem (17% mniej niż w Polsce).

Wielu polskich studentów i absolwentów oczekuje od pracodawcy możliwości komunikowania się z nim poprzez szereg kanałów. Chociaż ponad 2/3 respondentów odpowiedziało, że w internecie chcieliby wchodzić w interakcję z pracodawcą na jego stronie kariery, to z dalszej analizy danych wynika, że firmy nie powinny ograniczać się jedynie do nich.

Informacje, które według respondentów powinny się znaleźć na stronie kariera w pierwszej kolejności (87%-52%) dotyczą: poszukiwania ofert pracy, możliwości aplikowania na stanowiska, ‘idealnego kandydata’, sposobu aplikowania, wskazówek w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, działania firmy (kultura, wartości) oraz śledzenia statusu aplikacji.Co irytuje młodych w procesie rekrutacji?


Starając się zdigitalizować proces rekrutacji i ułatwić pracę rekruterom, pracodawcy przechodzą na skomplikowane systemy aplikacyjne i eliminują inne możliwości aplikowania. Pomimo iż proces rekrutacji staje się coraz bardziej innowacyjny, wciąż pojawiają się problemy komunikacyjne.Pracodawcy często nie zamieszczają instrukcji i informacji o procesie rekrutacyjnym w firmie, harmonogramu działań rekrutacyjnych, oraz nie odpowiadają na aplikacje kandydatów.
Kandydaci są najbardziej rozczarowani komunikacją z pracodawcą, a dokładnie jej brakiem. W erze, kiedy strony kariery na portalach społecznościowych wyrastają jak grzyby po deszczu, pracodawcy nie powinni zaniedbywać bezpośredniej komunikacji poprzez klasyczne kanały komunikacji, szczególnie podczas procesu aplikacji.

Portale biznesowe i społecznościowe


Kolejnym kanałem komunikacji są portale zawodowo-biznesowe. Co ciekawe LinkedIn nie jest tak popularny w Polsce jak w Europie. Tylko 12% respondentów deklaruje, że posiada profil na tym portalu. Dla porównania w Europie używa go aż 1/3 badanych (ale tylko 6% Niemców). W Polsce badani częściej logują się na GoldenLine (23%). Na portalach tego typu ankietowani najczęściej poszukują informacji na temat firmy, która ich interesuje, poszukuje pracy, aplikuje lub znajduje ofertę pracy na profilu organizacji.
Portale społecznościowe są następnym kanałem komunikacji, który powinien być wzięty pod uwagę. Z badań wynika, że w Polsce Facebook jest używany przez sporą cześć respondentów (w granicach 30%-40%) do czynności związanych z karierą zawodową. W badaniach europejskich wyniki oscylują w granicach 1/4, w Niemczech natomiast poniżej 20%.
Jako ciekawostkę można zaznaczyć, że ponad 40% ankietowanych chce spotykać pracodawcę na portalach społecznościowych (w tym na Facebook) oraz wchodzić z pracodawcami w interakcje. To więcej niż w badaniach europejskich, gdzie taką chęć wyraziła 1/3 respondentów.

Analizując dane dotyczące zapytania polskich respondentów o profile firm na Facebooku, 84% badanych uważa, że strona na FB powinna wyglądać profesjonalnie i pełnić przede wszystkim funkcję miejsca do interakcji i wymiany informacji. Jednak w tym samym czasie ok. 60% stwierdziło, że powinny być mniej formalne niż strony kariery.

Na Facebook’u najczęstszym doświadczeniem związanym z życiem zawodowym było otrzymanie wiadomości lub podzielenie się interesującą ofertą pracy (nieco więcej niż 1/4 badanych). Natomiast około 25% respondentów szukało samemu informacji na temat pracy bądź firmy, którą byli zainteresowani.

Porównując strony kariery oraz profile kariery na Facebook’u, poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice w oczekiwaniach kandydatów odnośnie tych kanałów komunikacji.Jak aplikować?


W Polsce najczęściej badani chcieliby aplikować na stanowiska wysyłając wiadomość e-mail (77%). Na drugim miejscu jest aplikowanie przez stronę firmy, następnie poprzez portale pracy odpowiednio 61% i 37%. Co ciekawe 1/3 respondentów nadal preferuje składanie aplikacji osobiście.

O badaniu


Potentialpark przeprowadził badanie na ponad 1 800 studentach i absolwentach wyższych uczelni w Polsce, by ocenić ich nastawienie do rekrutacji online, oraz przetestował 85 stron kariery najlepszych pracodawców. Wyniki, które są przedstawione w Raporcie Potentialpark TEWeB 2013, pokazują, że kandydaci poszukujący pracy posiłkują się w dużej mierze informacjami znalezionymi na stronie kariera, i oczekują spersonalizowanego podejścia do poszczególnych grup docelowych.

Potentialpark

Bibliografia
Materiały prasowe

Udostępnij