Artykuły

Stres w pracy – przyczyny, konsekwencje i sposoby zarządzania stresem w organizacji

04.03.2014 Autor: Diana Turek
Czy problem stresu zawodowego dotyczy mojej firmy? Jakie czynniki mogą wywołać stres wśród pracowników i jakie negatywne konsekwencje wiążą się z tym problemem? W jaki sposób radzić sobie ze stresem w pracy? Niniejszy artykuł został poświęcony trudnemu dla pracodawców zjawisku stresu zawodowego – przedstawia jego przyczyny, przejawy i skutki. Publikacja zawiera ponadto wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Społecznych w Austrii na zlecenie austriackiej Izby Pracy, poświęconego zdrowiu pracowników w kontekście wykonywanej pracy. Wyniki analiz pokazują, iż to pracownicy budowlani w największym stopniu cierpią ze względu na psychiczny stres w pracy, a nie – jak mogłoby się wydawać – osoby piastujące stanowiska kierownicze.
Stres zawodowy stanowi bardzo niekorzystny czynnik w pracy. Może nie tylko zniszczyć zdrowie pracownika, lecz również przyczynić się do zmniejszenia poziomu efektywności i produktywności w firmie. Konsekwencje stresu w miejscu zatrudnienia dotyczą w takim samym stopniu pracownika, jak i organizację. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak zapobiegać wystąpieniu tego niesprzyjającego elementu w środowisku pracowniczym.

Co to jest stres zawodowy?


Stres zawodowy pojawia się wówczas, gdy wymagania przełożonego i naciski wywierane na pracownika są większe niż posiadane przez niego umiejętności i wiedza. Pracownik nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy, co rodzi stres i frustrację. Stres może pojawić się w różnych okolicznościach, ale ryzyko jego eskalacji jest największe, gdy pracownik czuje, iż ma nikłe wsparcie ze strony przełożonego i kolegów z pracy, oraz w sytuacji, gdy ma małą kontrolę nad wykonywaną pracą.

W tym rozumieniu zdrowe stanowisko pracy to takie, w którym presja ciążąca na pracowniku jest adekwatna do jego umiejętności, posiadanych zasobów oraz do wsparcia, jakie pracownik otrzymuje od zespołu.

Zgodnie z definicją WHO zdrowie to nie tyle stan braku choroby, co pozytywny stan fizyczny, psychiczny oraz społeczny. W zdrowym środowisku pracy nie tylko nie obserwuje się wpływu niekorzystnych czynników, ale promuje się zdrowie.

Przyczyny stresu


Czynniki zwiększające ryzyko stresu zawodowego można pogrupować w kilka kategorii. Poniżej zaprezentowano 8 głównych kategorii czynników stresogennych:
  1. Charakter pracy: monotonne zadania, brak zróżnicowania w pracy.
  2. Obciążenie pracą: zbyt wiele bądź zbyt mało obowiązków, praca pod presją czasu.
  3. Godziny pracy: restrykcyjnie przestrzegane godzin pracy (nieelastyczny czas pracy).
  4. Rozwój kariery: brak bezpieczeństwa zatrudnienia, brak możliwości awansu, posiadanie zbyt wysokich bądź zbyt niskich kwalifikacji w stosunku do wykonywanej pracy.
  5. Rola w organizacji: niejasno określona rola i słabo sprecyzowane obowiązki w firmie, konflikt ról w ramach tej samej pracy.
  6. Relacje interpersonalne: nieodpowiedni, nieuprzejmy, nieudzielający wsparcia przełożony, słabe relacje ze współpracownikami.
  7. Kultura organizacyjna: zła komunikacja w firmie, brak jasności celów organizacji oraz jej struktury.
  8. Praca – życie prywatne: brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.Przejawy stresu zawodowegoBibliografia
Houtman I., Jettinghoff K., 2007. Raising Awareness of Stress at Work in Developing Countries A modern hazard in a traditional working environment, Protecting Workers, Health Series 6.
Krenn M., 2013. Well-being and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/AT1308011D/AT1308011D.pdf.
Leka S., Griffiths A., Cox T., 2004. Work Organization & Stress, Systematic Problem Approaches for employers, managers and trade union representatives, Protecting Workers, Health Series 3, WHO, http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/en/index.html.

Diana Turek

Udostępnij