Artykuły

Strategia Europa 2020 - wzrost zatrudnienia oraz nakładów na badania i rozwój w Polsce

19.08.2013 Autor: Maciej Mozolewski
Strategia Europa 2020 jest przyjętym przez Radę Europejską długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego UE na lata 2010-2020. Szczególny nacisk położono w niej na rozwój innowacyjności, działania prośrodowiskowe oraz zrównoważony rozwój społeczny. Postępy w jej realizacji oceniane są za pomocą szeregu wskaźników, opisujących m.in. poziom zatrudnienia, zmiany w strukturze wykształcenia oraz nakłady na Badania i Rozwój. W artykule przeanalizowano wpływ zjawisk związanych z tymi czynnikami na rynek pracy. O ile Polska korzystnie wypada pod względem poziomu wykształcenia, to pod względem poziomu zatrudnienia oraz nakładów na B+R ma jeszcze wiele do nadrobienia.

Maciej Mozolewski

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij