Artykuły

Stopa bezrobocia w zależności od poziomu wykształcenia Polaków w latach 1997-2010

15.12.2009
W niniejszym opracowaniu przedstawiono statystyki dotyczące bezrobocia wśród Polaków. Informacji na temat rozmiaru tego zjawiska dostarcza Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzone cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny. Nasza analiza obejmuje lata 1997-2008 oraz dwa pierwsze kwartały 2009 roku. Motywem przewodnim publikacji jest wykształcenie Polaków – charakterystyka, która w znaczący sposób różnicuje szanse na rynku pracy. Zamieszczone w opracowaniu tabele ilustrują, jak na przestrzeni lat, w zależności od zakończonego etapu kształcenia zmieniało się natężenie bezrobocia wśród mieszkańców Polski. Publikacja uwzględnia grupy reprezentujące następujące poziomy edukacji: wykształcenie wyższe, policealne, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe oraz niepełne podstawowe.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 5 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 1997-2010 (%)
Tabela 2. Stopa bezrobocia wśród kobiet w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 1997-2010 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 1997-2010 (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 1997-2010 (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia w 2010 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród kobiet w zależności od ich poziomu wykształcenia w 2000 i 2010 roku (%)
Wykres 4. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w zależności od ich poziomu wykształcenia w 2000 i 2010 roku (%)
Wykres 5. Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w zależności od ich poziomu wykształcenia w 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij