Artykuły

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2013 roku

09.09.2013
Opracowanie zawiera informacje na temat miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, począwszy od stycznia 2013 roku. Publikacja przedstawia statystyki dla dwóch jednostek terytorialnych kraju: województw i wchodzących w ich skład podregionów. Na wykresie zilustrowano najnowsze dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w 16 województwach kraju. Z tabeli czytelnik dowiaduje się o wartości wskaźnika w poszczególnych województwach i podregionach. Zestawienie pozwala na dokonywanie szybkich porównań międzyregionalnych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych jednostkach terytorialnych kraju w 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 roku.

Na opracowanie składa się 1 wykres i 1 tabela:
Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski w czerwcu 2013 roku (%)
Tabela 1. Miesięczne wartości stopy bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach Polski w 2013 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij