Artykuły

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2010 roku

02.03.2010
Opracowanie zawiera informacje na temat miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, począwszy od stycznia 2010 roku. Publikacja przedstawia statystyki dla dwóch jednostek terytorialnych kraju: województw i wchodzących w ich skład podregionów. Na wykresie zilustrowano najnowsze dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w 16 województwach. Z tabeli czytelnik dowiaduje się o wartości wskaźnika w poszczególnych województwach i podregionach. Zestawienie pozwala na dokonywanie szybkich porównań międzyregionalnych. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych jednostkach terytorialnych kraju w 2008 i 2009 roku.

Na opracowanie składa się 1 wykres i 1 tabela:

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski w grudniu 2010 roku (%)

Tabela 1. Miesięczne wartości stopy bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach Polski w 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij