Artykuły

Specjalne strefy ekonomiczne w I kwartale 2009 roku

01.06.2009 Autor: Gabriela Jabłońska
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w I kwartale 2009 roku. Odpowiednie wykresy dostarczają informacji na temat: liczby wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych strefach oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych. Druga część artykułu została poświęcona dwóm dokumentom sformułowanym przez Ministerstwo Gospodarki w celu wyznaczenia kierunków rozwoju SSE oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu. Pierwszy z nich to Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych (przyjęta przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 roku). Drugi dokument - projekt nowelizacji ustawy o SSE z 26 marca 2009 roku - to szansa dla inwestorów na przetrwanie trudnego okresu spowolnienia gospodarczego.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij