Artykuły

Specjalne strefy ekonomiczne w 2011 roku

05.10.2012
W niniejszym opracowaniu przedstawiono efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Na początku publikacji prześledzono, jak w latach 2008-2011 zmieniła się liczba ważnych zezwoleń, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz liczba miejsc pracy w poszczególnych SSE. Dalsza część opracowania dotyczy poszczególnych kwartałów 2011 roku. Dostarcza takich informacji jak liczba ważnych zezwoleń odnotowanych w strefach, poniesione nakłady inwestycyjne w mln PLN oraz liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy. Na wykresach przedstawiono zmianę wymienionych wielkości w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat specjalnych stref ekonomicznych zapraszamy do lektury artykułu „Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce”.

Na opracowanie składają się 5 tabel i 6 wykresów:

Tabela 1. Efekty funkcjonowania SSE narastająco w latach 2008-2011
Tabela 2. Liczba ważnych zezwoleń w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2011 roku
Tabela 3. Poniesione nakłady inwestycyjne (mln PLN) w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2011 roku
Tabela 4. Liczba nowych miejsc pracy w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2011 roku
Tabela 5. Liczba utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych SSE narastająco w kolejnych kwartałach 2011 roku

Wykres 1. Zmiana liczby ważnych zezwoleń odnotowana w poszczególnych SSE w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011
Wykres 2. Przyrost poniesionych nakładów inwestycyjnych (mln PLN) w poszczególnych SSE odnotowany w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011
Wykres 3. Udział (%) poszczególnych SSE w nakładach inwestycyjnych – stan na 31 grudnia 2011
Wykres 4. Zmiana liczby nowych miejsc pracy w poszczególnych SSE odnotowana w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011
Wykres 5. Zmiana liczby utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych SSE odnotowana w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011
Wykres 6. Odsetek nowych i utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych SSE, stan na 31 grudnia 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij