Artykuły

Skutki kryzysu na greckim rynku pracy – wybrane zagadnienia

08.01.2013 Autor: Ewa Czarnecka
W publikacji omówiono, jak od początku kryzysu ekonomicznego kształtowały się wybrane wskaźniki greckiego rynku pracy. Przedstawiono dane statystyczne z lat 2007-2012 dotyczące wskaźnika zatrudnienia, wzrostu/spadku zatrudnienia w poszczególnych obszarach gospodarki oraz stopy bezrobocia. Zwrócono uwagę na te grupy pracowników, które najbardziej odczuły efekty spowolnienia gospodarczego. Ostatnia część artykułu została poświęcona zagadnieniu reform rynku pracy, do których Grecja została zmuszona w zamian za pomoc finansową Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Ewa Czarnecka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij