Artykuły

Skala zagrożeń w miejscu pracy 2010

16.08.2011 Autor: Gabriela Jabłońska
Niniejszy artykuł został poświęcony warunkom pracy w Polsce w 2010 roku. W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia Polaków. Dowiedzą się Państwo, jaki procent mieszkańców naszego kraju codziennie ryzykuje w pracy utratą zdrowia lub życia. Wskazano województwa, w których zagrożenie jest największe oraz najmniejsze. Zwrócono uwagę na różnicę w warunkach pracy kobiet oraz mężczyzn. Osobna część publikacji została poświęcona bezpieczeństwu zatrudnienia w różnych branżach. Na końcu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie: czy warunki pracy w Polsce ulegają poprawie? Do zobrazowania zjawiska użyto dwóch wskaźników. Pierwszy to bezwzględna liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia. Drugi z kolei to liczba osób zatrudnionych w niekorzystnych warunkach, przypadająca na 1 000 zatrudnionych.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij