Artykuły

Skala i znaczenie firm rodzinnych w Polsce

16.02.2010
Artykuł prezentuje wyniki pierwszego w Polsce reprezentatywnego badania firm rodzinnych, które zrealizowane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przeprowadzone przez Pentor Research International. Badanie jest częścią pilotażowego projektu szkoleniowo – doradczego dedykowanego przedsiębiorstwom rodzinnym, a realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Tekst zawiera dane liczbowe prezentujące skalę i znaczenie firm rodzinnych dla polskiej gospodarki oraz wskazuje na szanse i zagrożenia wynikające ze specyfiki ich działania. W tekście znajdują się również informacje prezentujące podejście przedsiębiorstw rodzinnych do problematyki szkoleń.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij