Artykuły

Satysfakcja z pracy a produktywność.Czy istnieje bezpośrednia zależność?

13.03.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Pracodawcy przykładają coraz większą wagę do pomiarów, wspierania i podtrzymywania satysfakcji pracowników. W artykule przedstawiono definicję satysfakcji pracowniczej i czynniki mające wpływ na jej poziom. Przeanalizowano również związek między poziomem zadowolenia podwładnych a ich produktywnością. W artykule zawarto wnioski płynące z prowadzonych w tym obszarze badań. Zwrócono również uwagę na metodologiczne nieścisłości, jakie powoduje odmienne rozumienie pojęć produktywności i satysfakcji przez poszczególnych badaczy oraz wpływ tej sytuacji na wyniki badań. W tekście opisano pozytywne zachowania i postawy pracownicze, które są powiązane z wysoką satysfakcją. Przedstawiono również zagrożenia związane z chronicznym niezadowoleniem personelu.
Duże przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do zaspakajania potrzeb swoich pracowników. Dbają o ich zaangażowanie i zapewniają możliwości awansu. Pragną, by zatrudnieni, wykonując swoje obowiązki, czuli się dobrze i bezpiecznie. Pracodawcy wiedzą, że pozwoli to na pełną realizację ich podwładnych zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Liczą również, że pracownik zadowolony to pracownik przynoszący duże zyski. Czy rzeczywiście istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy satysfakcją z pracy a produktywnością? Czy usatysfakcjonowany pracownik zawsze działa na najwyższych obrotach?

Satysfakcja z pracy – definicja


Satysfakcja z pracy opisuje stopień, w jakim pracownik czuje się szczęśliwy w środowisku pracy. Satysfakcja odnosi się zarówno do reakcji emocjonalnych, jak i sposobów myślenia o własnym miejscu zatrudnienia. Na poziomie poznawczym poziom satysfakcji wynika z różnicy pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracownika a realną sytuacją. Im mniejsza różnica, tym wyższy poziom zadowolenia. Oczekiwania pracowników odnoszą się do wielu zróżnicowanych aspektów środowiska pracy. Są związane zarówno ze sposobem zarządzania i wynagradzania, jak i panującą w firmie atmosferą. Satysfakcja z pracy nie jest tożsama z zaangażowaniem czy motywacją wewnętrzną, ale jest z nimi silnie powiązana. Uznaje się, że satysfakcja to część szerszego systemu, w skład którego wchodzą czynniki, takie jak zaangażowanie czy poczucie przynależności.

Czynniki wpływające na poziom satysfakcjiBibliografia
Bataineh M. T., The effects of job satisfaction on productivity: orange telecommunication company
on jordan: case study, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2011, nr 1, s. 1378-1389.
Malik M. I., Ahmad M., Saif M. I., Safwan M. I., Relationship of organizational commitment, job satisfaction and layoff survivors productivity, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2010, nr 7, s. 200-211.
Mrówka R., Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej [online]. Dostępny w internecie:
http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf.
Pluchcińska P., Satysfakcja z pracy [online]. Dostępny w internecie:
http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_satysfakcja_z_pracy.pdf.
Rehman M. S., Waheed A., An empirical study of impact of job satisfaction on job performance in the public sector organizations, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2011, nr 9, s. 167-181.
Stan naszego zaangażowania [online]. Dostępny w internecie:
http://marketing.nf.pl/Artykul/7983/Stan-naszego-zaangazowania/budowanie-zaangazowania-ocena-pracownika-postawy-pracownicze.
Wieliczko A., Zaangażowanie w pracę satysfakcja zawodowa I produktywność [online]. Dostępny w internecie:
http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci-czytelnia-58/916-zaangazowanie-w-prace.html.
Zaangażowanie pracowników [online]. Dostępny w internecie:
http://www.e-szkolenia.org.pl/index.php/artykuly/86-zaangaowanie-pracownikow.html.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Udostępnij