Artykuły

Samozatrudnienie w Polsce 2007-2011

20.02.2012
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat udziału osób samozatrudnionych w ogólnej liczbie pracujących w Polsce. Statystyki obejmują lata 2007-2011. Zbiorowość samozatrudnionych scharakteryzowano pod względem płci, wieku oraz poziomu wykształcenia. Uwzględniono także podział na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz właścicieli firm zatrudniających pracowników. Graficznie przedstawiono różnice pomiędzy Polską a Unią Europejską. Statystyki dotyczą osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Odsetek samozatrudnionych w ogólnej liczbie pracujących w Polsce w latach 2007-2011 (%)
Tabela 2. Samozatrudnieni w Polsce ze względu na wiek w latach 2007-2011 (%)
Tabela 3. Samozatrudnieni w Polsce ze względu na poziom wykształcenia w latach 2007-2011 (%)

Wykres 1. Samozatrudnieni w Polsce ze względu na płeć w latach 2007-2011 (%)
Wykres 2. Odsetek prowadzących jednoosobowe firmy oraz zatrudniających pracowników
w ogólnej liczbie pracujących w Polsce i Unii Europejskiej w 2011 roku (%)

Wykres 3. Odsetek samozatrudnionych w ogólnej liczbie pracujących w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2007-2011 (%)
Udostępnij