Artykuły

Samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii

23.09.2014
Liczba samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii jest w 2014 roku najwyższa od 40 lat. Wśród krajów Unii Europejskiej, w Zjednoczonym Królestwie zanotowano trzeci co do wielkości wzrost odsetka osób pracujących na własny rachunek. Co równie ważne, liczba samozatrudnionych kobiet rosła szybciej niż liczba samozatrudnionych mężczyzn. Mężczyźni najczęściej zakładali firmy działające w branży budowlanej i transporcie. Wśród kobiet dominowały zawody związane z opieką i utrzymaniem czystości, a także fryzjerstwo. Jakie inne cechy charakteryzują osoby samozatrudnione na Wyspach Brytyjskich? Opracowanie powstało w oparciu o aktualne dane The Office of National Statistics.

Opracowanie zawiera 4 tabele i 7 wykresów.

Tabela 1. Samozatrudnieni i pracujący na etacie w Wielkiej Brytanii (w tys.)
Tabela 1. Zmiany w liczbie samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii od 2008 roku (w tys.)
Wykres 1. Samozatrudnieni i pracujący na etacie w Wielkiej Brytanii według wieku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 2. Samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii według płci w II kwartale 2014 roku (w %)
Tabela 3. Samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii według zawodów (w %)
Wykres 3. Samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii według zawodu i płci w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 4. Najczęściej wybierane profesje osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii w II kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 5. Samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii według regionów w II kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 6. Samozatrudnieni w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Zmiana w liczbie samozatrudnionych w krajach Unii Europejskiej w latach 2009 – 2014 (w %)
Tablela 4. Pracujący w Wielkiej Brytanii, którzy posiadają drugą pracę,w podziale na pracujących na etacie i samozatrudnionych (w tys.)
Udostępnij