Artykuły

Rynek pracy w województwie opolskim w III kwartale 2014 roku

16.01.2015
Województwo opolskie w porównaniu do całego kraju cechuje się niższym wskaźnikiem aktywności zawodowej oraz wskaźnikiem zatrudnienia. Co jednak ciekawe, w Opolskiem stopa bezrobocia również jest niższa niż ogólnopolska. Jak zatem wygląda rynek pracy we wspomnianym regionie?

Opracowanie zawiera siedem wykresów.

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim na tle kraju w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim na tle kraju w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia osób w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim na tle kraju w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 4. Liczba osób w zależności od aktywności ekonomicznej według miejsca zamieszkania w województwie opolskim w III kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 5. Liczba osób w zależności od aktywności ekonomicznej według płci w województwie opolskim w III kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 6. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim według aktywności ekonomicznej w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Struktura biernych zawodowo w województwie opolskim według przyczyn bierności w III kwartale 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij