Artykuły

Rynek pracy w Polsce w 2010 i 2011 roku

18.01.2011 Autor: Krzysztof Belczyk
W niniejszym artykule podjęto próbę podsumowania roku 2010 oraz zdiagnozowania zmian, jakie na rynku pracy przyniesie 2011 rok. Przedstawiono dane na temat odsetka bezrobotnych zarejestrowanych w polskich urzędach pracy w poszczególnych miesiącach minionego roku. Zaprezentowano informacje o branżach, w których nastąpił wzrost oraz spadek liczby pracowników. Zilustrowano także dynamikę płac i inflacji w 2010 roku. Przytoczono prognozy ekonomiczne na 2011 rok i szacunki dotyczące takich wskaźników jak wzrost PKB oraz stopa bezrobocia. Przedstawiono plany przedsiębiorstw dotyczące zatrudnienia w pierwszych miesiącach 2011 roku. Uwzględniono zawody i specjalności, które będą cieszyć się w nadchodzącym okresie największym zainteresowaniem pracodawców. W artykule uwzględniono również konsekwencje, jakie dla Polski może przynieść zniesienie ograniczeń w dostępie do niemieckiego i austriackiego rynku pracy po 1 maja 2011 roku.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij