Artykuły

Rynek pracy w Polsce na tle nowych i starych państw członkowskich UE

11.12.2012 Autor: Łukasz Pokrywka
Niniejszy artykuł pokazuje, jak ewoluowała sytuacja na polskim rynku pracy po akcesji do Unii Europejskiej. Wszelkie zmiany pokazano na tle nowych państwa członkowskich i tzw. „starej piętnastki”. Analizie poddano stopę bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, stopień elastyczności rynku pracy oraz dochody netto według parytetu siły nabywczej. Porównano najbardziej aktualne dostępne dane oraz odczyty z czasów akcesji Polski do UE w 2004 roku. Szczegółową analizę rynków pracy w dwunastu nowych państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku znajdą Państwo w najnowszym raporcie Działu Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak pt. „Rynki pracy nowych państw członkowskich UE”.

Łukasz Pokrywka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij