Artykuły

Rynek pracy w krajach grupy BRIC

06.06.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat rynku pracy w krajach grupy BRIC, na którą składają się cztery państwa: Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny. Przedstawiono podstawowe mierniki rynku pracy – współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopę bezrobocia. Zaprezentowana została również dynamika zmian wartości PKB. Statystyki dotyczą okresu 2000 - 2009. Wykorzystane dane pochodzą z baz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) oraz CIA World Factbook.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 2 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w krajach grupy BRIC w latach 2000-2009 (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia w krajach grupy BRIC w latach 2000-2009 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w krajach grupy BRIC w latach 2001-2009 (%)
Tabela 4. Dynamika zmian PKB w krajach grupy BRIC w latach 2001-2009 (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w krajach grupy BRIC w latach 2000-2009 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w krajach grupy BRIC w latach 2000-2009 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij