Artykuły

Rynek pracy w Australii

07.08.2012 Autor: Ewa Czarnecka
W artykule przedstawiono podstawowe wskaźniki australijskiego rynku pracy. Zaprezentowano, jak od początku światowego kryzysu gospodarczego w 2007 roku zmieniała się aktywność ekonomiczna ludności tego kraju oraz jak kształtowały się wskaźniki: stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności zawodowej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o niską stopę bezrobocia w Australii. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby pracujących w poszczególnych obszarach gospodarki tego kraju. Zaprezentowano także prognozy ekspertów odnośnie wzrostu/spadku zatrudnienia w tych sektorach w latach 2012-2017. Ostatnia część artykułu została poświęcona zagadnieniu niedoborów doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapotrzebowaniu rynku na siłę roboczą innych krajów.

Ewa Czarnecka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij