Artykuły

Rozpad bastionu, czyli o spadku uzwiązkowienia w Polsce

18.04.2013 Autor: Małgorzata Wojtasik
Artykuł ma na celu zaprezentować i zanalizować współczesne przemiany na rynku pracy związane z jednej strony ze wzrostem liczby umów na czas określony i ze spadkiem przynależności Polaków do związków zawodowych z drugiej. Na podstawie statystyk oraz przemian potransformacyjnych zaprezentowane zostaną wzajemne zależności obu tych czynników i ich konsekwencje dla obecnego stanu gospodarki. W tekście zostaną omówione czynniki, które wpłynęły na spadek uzwiązkowienia w Polsce po transformacji, oraz przekrojowe statystyki. Istotnym punktem analizy jest porównanie tzw. „starej” i „nowej” gospodarki w oparciu o oba analizowane czynniki oraz ich wpływ na rozwój rynku i form zatrudnienia.

Małgorzata Wojtasik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij