Artykuły

Rekrutacja wewnętrzna – korzyści i pułapki

12.04.2011 Autor: Agnieszka Robaczewska
W artykule zdefiniowano proces rekrutacji wewnętrznej. Podkreślono możliwość awansu poziomego i pionowego. Opisano warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby wdrożony proces przynosił maksymalne korzyści. Wymieniono między innymi: jawne i przejrzyste kryteria, równy dostęp wszystkich uprawnionych do uczestnictwa, przychylność kadry menedżerskiej. Scharakteryzowano pozytywne zjawiska, jakie wywołuje wewnętrzne zatrudnianie, przedstawiono także zagrożenia związane z tym rozwiązaniem. Zwrócono ponadto uwagę na działania, których podjęcie jest konieczne po zakończeniu selekcji – przekazywanie informacji zwrotnej i wspieranie pracowników w adaptacji do nowych obowiązków.

Agnieszka Robaczewska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij