Artykuły

Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej w 2009 roku. Część I: Rynek pracy i polityka społeczna

30.03.2010
Materiał stanowi fragment obszernego opracowania „Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej w 2009 roku” autorstwa Marcina Koczora, analityka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Publikacja ma na celu ocenę realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Plan rozwoju Europy, przyjęty przez Komisję Europejską w 2000 roku, miał do 2010 roku uczynić Unię Europejską najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie.

Rozdział „Rynek pracy i polityka społeczna” dedykowano realizacji celów z zakresu rynku pracy, jakości zasobów ludzkich oraz polityki społecznej. Skoncentrowano się na wysiłkach zmierzających do generowania zatrudnienia i zwiększania produktywności. Zaprezentowano ogólną stopę zatrudnienia, wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet i osób starszych oraz poziom bezrobocia i stopę wzrostu/spadku produktywności w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Odniesiono się do kryzysu gospodarczego z końca 2008 roku oraz działań, które zostały podjęte, aby złagodzić jego skutki. Przedstawiono także obszar polityki społecznej – wskaźnik zagrożenia ubóstwem oraz wydatki na cele socjalne w poszczególnych krajach Wspólnoty.

Materiał publikujemy w formie pliku .PDF za zgodą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij