Artykuły

Przyczyny wypadków przy pracy w przemyśle w 2011 roku

12.08.2013
W niniejszym opracowaniu porównano przyczyny wypadków przy pracy za rok 2011 w poszczególnych województwach w odniesieniu do Polski przez zestawienie procentowe udziału poszczególnych kategorii tych zdarzeń w ogólnej ich liczbie. Zestawienie dotyczy następujących gałęzi przemysłu: Górnictwo i wydobywanie (B), Przetwórstwo przemysłowe (C), Energetyka i ciepłownictwo (D), Woda i gospodarowanie ściekami i odpadami (E); sekcje wg klasyfikacji PKD 2007. W publikacji wykorzystano dane GUS.

Na opracowanie składa się 16 wykresów:

Wykres 1. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. dolnośląskim na tle Polski w 2011 r.
Wykres 2. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. kujawsko-pomorskim na tle Polski w 2011
Wykres 3. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. lubelskim na tle Polski w 2011
Wykres 4. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. lubuskim na tle Polski w 2011
Wykres 5. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. łódzkim na tle Polski w 2011
Wykres 6. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. małopolskim na tle Polski w 2011
Wykres 7. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. mazowieckim na tle Polski w 2011
Wykres 8. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. opolskim na tle Polski w 2011
Wykres 9. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. podkarpackim na tle Polski w 2011
Wykres 10. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. podlaskim na tle Polski w 2011
Wykres 11. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. pomorskim na tle Polski w 2011
Wykres 12. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. śląskim na tle Polski w 2011
Wykres 13. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. świętokrzyskim na tle Polski w 2011
Wykres 14. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. warmińsko-mazurskim na tle Polski w 2011
Wykres 15. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. wielkopolskim na tle Polski w 2011
Wykres 16. Procentowy udział kategorii przyczyn wypadków w całkowitej liczbie wypadków w woj. zachodniopomorskim na tle Polski w 2011

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij