Artykuły

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych

04.02.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat przeciętnego czasu poszukiwania pracy przez bezrobotnych pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W publikacji uwzględnione zostały ogólne statystyki dla kolejnych kwartałów lat 2005-2011. Materiał dostarcza również szczegółowych informacji o średnim okresie poszukiwania zatrudnienia w IV kwartale 2011 roku w zależności od wybranych kryteriów. Za zmienne przyjęto: wiek, poziom wykształcenia bezrobotnych, dziedzinę ukończonego przez nich wykształcenia oraz rodzaj poszukiwanej pracy.

Na opracowanie składają się 1 wykres i 4 tabele:

Wykres 1. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej w kolejnych kwartałach lat 2006-2011 (w miesiącach)

Tabela 1. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według wieku w IV kwartale 2011 roku (w miesiącach)
Tabela 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2011 roku
(w miesiącach)

Tabela 3. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według dziedziny ukończonego wykształcenia
w IV kwartale 2011 roku (w miesiącach)

Tabela 4. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według rodzaju poszukiwanego zatrudnienia
w IV kwartale 2011 roku (w miesiącach)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij