Artykuły

Prognozy rynku pracy w Unii Europejskiej na 2016 rok

11.12.2015 Autor: Maria Hajec
Jak wynika z najnowszych danych Eurobarometru, zdaniem 55% Europejczyków sytuacja gospodarcza w ich kraju jest co najmniej dobra, z czego 8% uznaje ją za bardzo dobrą. Warto więc sprawdzić, czy ma to odzwierciedlenie w ich przewidywaniach na temat rynku pracy w 2016 roku i czy te opinie są zbieżne z prognozami Komisji Europejskiej na nadchodzący rok.


Jakich zmian na rynku pracy w 2016 roku spodziewają się Europejczycy?


Blisko połowa mieszkańców Unii Europejskiej twierdzi, że sytuacja na rynku pracy w ich kraju nie zmieni się w nadchodzącym roku. Co więcej, zdaniem co czwartego Europejczyka będzie lepiej niż w 2015 roku. Niepokojące jest jednak to, że w opinii 23% badanych perspektywy dotyczące zatrudnienia będą gorsze w porównaniu do mijającego roku.Najbardziej optymistycznie w przyszłość spoglądają mieszkańcy Irlandii, Danii i Holandii, gdzie ponad 40% uważa, że sytuacja na rynku pracy będzie lepsza w ich kraju w 2016 roku. Z kolei ponad 50% Greków twierdzi, że będzie gorzej. Najostrożniejsi w ocenach wydają się Łotysze i Niemcy. W tych krajach ponad 60% badanych nie spodziewa się żadnych zmian na rynku pracy. Polacy również należą do umiarkowanych optymistów. Ponad 50% mieszkańców naszego kraju twierdzi, że sytuacja będzie taka sama jak w mijającym roku.Optymistyczne prognozy dynamiki zmian PKB


W latach 2011-2014 wzrost PKB w Unii Europejskiej wahał się od -0,5% w 2012 do 1,8% w 2011 roku. Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej w najbliższych latach możemy się spodziewać wzrostu rozwoju gospodarczego. W kończącym się roku realny wzrost PKB wyniesie 1,9%. W kolejnych latach pozytywna tendencja będzie się utrzymywać, a omawiany wskaźnik wyniesie w 2016 i 2017 roku odpowiednio 2,0% i 2,1%.Sytuacja na rynku pracy poprawi się


Według danych Komisji Europejskiej, na koniec mijającego roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniesie 9,5%. Oznacza to spadek w porównaniu z 2014 rokiem o 0,7 p.p. Nadchodzący rok przyniesie dalszą poprawę. Jak wynika z szacunków, w 2016 roku bezrobocie spadnie do 9,2%. Zgodnie z długofalowymi prognozami sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać. Ostatecznie odsetek osób bez pracy w grupie aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej wyniesie w 2017 roku 8,9%. Spadek poziomu bezrobocia zaobserwujemy również w krajach należących do strefy euro. W 2016 roku stopa bezrobocia obniży się tam o 0,4 p.p., a w 2017 o kolejne 0,3 p.p.Niemiecki i czeski rynek pracy odporny na bezrobocie


Progności przewidują, że w 2016 roku najniższą stopą bezrobocia będą mogli się pochwalić Niemcy i Czesi. U naszych dwóch sąsiadów bezrobocie będzie oscylowało wokół 5%. Na kolejnych miejscach znajdzie się prawdopodobnie Wielka Brytania i Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniesie odpowiednio 5,4% i 5,7%. Według prognoz Polska uplasuje się w tym zestawieniu na dwunastym miejscu z wynikiem 7,2%. Najgorszej sytuacji na rynku pracy mogą spodziewać Grecy i Hiszpanie, gdzie od dłuższego czasu bezrobocie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W 2016 roku w Grecji odsetek osób bez pracy może wynieść prawie 26%, a w Hiszpanii 20,5%.Zatrudnienie nieznacznie wzrośnie


W bieżącym roku zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrośnie o 1%. Nadchodzące lata nie przyniosą większym zmian. Eksperci przewidują, że w 2016 i 2017 roku dynamika wzrostu zatrudnienia będzie nieco mniejsza i osiągnie poziom 0,9%. Mimo tego rozpoczęty w 2014 roku spadek bezrobocia nadal będzie kontynuowany.W nadchodzącym roku największego wzrostu zatrudnienia będzie można się spodziewać w Luksemburgu i Hiszpanii – na poziomie 2,5%. Na przeciwnym biegunie znajdą się najprawdopodobniej Grecja i Estonia, gdzie zatrudnienie spadnie o 0,6%. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, w piętnastu dynamika wzrostu będzie dodatnia, ale nie osiągnie poziomu 1%. W tej grupie znajdzie się również Polska, gdzie zatrudnienie wzrośnie tylko nieznacznie – o 0,6%.Jak wynika z powyższych analiz oczekiwania Europejczyków odnośnie sytuacji na rynku pracy nie odbiegają znacznie od przewidywań prognostów. W większość krajów należących do Unii Europejskiej nadchodzący 2016 rok nie przyniesie spektakularnych zmian, a wskaźniki statystyczne pozostaną na prawie niezmienionym poziomie. W odniesieniu do 2015 roku stopa bezrobocia spadnie tylko o 0,3 p.p., a dynamika wzrostu zatrudnienia o zaledwie 0,1 p.p. Krajami o najniższych stopach bezrobocia niezmiennie pozostaną Niemcy i Czesi. Z kolei największego wzrostu zatrudnienia mogą się spodziewać Luksemburczycy i Hiszpanie.

Maria Hajec

Udostępnij